Nápověda | Nastavit jako domovskou stránku | www.ucenionline.com

Zábava

Zpět na seznam článků

Letní integrační pobyty s jízdami na koních

Vložil/a Michaela Fürstová, dne 14.3.2012, 14:07

E-mail: m.furstova@zajiceknakoni.cz

 

Téma letošních táborů: Žít jako v pohádce
 
Žít jako v pohádce, není žádná legrace!
Pojďte s námi prožít týden plný dobrodružství, kouzel a dobrých konců na tábořišti o.s. Zajíček na koni v Bučovicích u Votic. Týden plný příběhů o tom, jaké to je žít v pohádce a o tom, že každá životní cesta má své překážky, hrdiny a dobré konce. Děti se promění v rytíře a princezny. Každý den budou v jedné pohádce plnit úkoly, aby rozesmály princeznu, přemohly draka nebo zachránily začarované království.
 
Cílem našich rodinných letních integračních pobytů je zlepšení psychického i zdravotního stavu všech účastníků za pomoci terapeutických programů, kontaktu
s přírodou a terapií jízdou na koni.
Letní integrační tábory pořádáme od roku 2005. Jedná se o rodinné pobyty. Tedy o pobyty, kde děti mají s sebou vlastní doprovod. Pobyty sbližují několik znevýhodněných skupin obyvatel ? děti s handicapy viditelnými, děti s handicapy skrytými (duševní handicapy, adopce, sociální tíseň, sirotci?), rodiče a zdravé sourozence dětí s handicapy, kteří se musí s touto situací obtížně vyrovnávat, rodiny bez jakéhokoliv handicapu ? účast potřebná a nutná pro přirozenou integraci, a rodiny dobrovolníků.
 
Účelem je vytvořit pevné základy pro nenásilnou integraci znevýhodněných jedinců a jejich rodičů do společnosti. Dát pečujícím o děti s handicapy najevo, že jsou pro naši společnost důležitou inspirací.
Náš program poskytuje nepřeberné množství námětů pro výchovu k toleranci rozdílností tělesných, duševních i rasových?
 
Důraz je kladen na zcela individuální přístup ke každému z dětských klientů!
Možnost terapie kdykoli, kdy klient může (ze zdravotních důvodů) terapii absolvovat a ne jen, když je daná rozvrhem dne.
Dětem s handicapy a jejich rodičům a vůbec všem účastníkům zprostředkujeme týden plný porozumění, lásky i odpočinku v přírodě, kam civilizace zasahuje minimálně a kde se v tiché černé noci plné hvězd, ještě opravdu můžeme cítit, jako v pohádce.
Konání pobytů a jejich závěrečná podoba závisí na obržení grantu MHMP.
Výsledky řízení budou známy nejdříve v dubnu 2012.
 
Termíny turnusů a přihlášení:
Na turnusy se přihlašujte u slečny Mgr. Jany Palacké: j.palacka@zajiceknakoni.cz nebo na
tel. 732 533 427.
Přednostní zápis pro členy Klubu přátel zajíčka. (Členové KPZ se přihlašují během první půlky měsíce března, ostatní prosíme od 15.3. 2012)
Již při prvním kontaktu je nutné uvést, o jaký turnus máte zájem!
I. Turnus 21. ? 28.7.2012 (pod vedením Lenky Bohuslavové)
II. Turnus 11. ? 18.8. 2012 (pod vedením Mgr. Jitky Nehasilové)
 
Ubytování a další informace:
Pobyty se konají v Bučovicích (Střední Čechy,Votice) ubytování v jednoduchých nezateplených
chatkách nebo ve stanech. Stany vlastní nebo zapůjčené u nás. Nutno uvést při vyplnění přihlášky. Suché záchody - latríny, teplé sprchy ? sprchový box. Strava: děti 5x denně, dospělí 3x denně. Pitný režim. Programová náplň: dopoledne terapeutický program: koně, výtvarné a hudební činnosti, odpoledne volno, podvečer: celotáborová hra.
 
Cena:
Rodiny v sociální tísni a rodiny s dítětem s handicapem 1000,- /dítě, 1200,- Kč/dospělý.
(Pro zvláštní situace je možná další sleva, nutné konzultovat individuálně)
Rodiny bez znevýhodnění, které jsou členy KPZ: 2200,- /dospělý, 1500,-/dítě.
Ostatní: 5710,-/dítě s programem, 2500,- / Dospělý bez programu