Nápověda | Nastavit jako domovskou stránku | www.ucenionline.com

Škola

Zpět na seznam článků

ZŠ Vojnovičova

Vložil/a Veselé děti, dne 9.7.2010, 18:44

E-mail: info@veseledeti.cz

ZŠ Vojnovičova - zajímavá škola

Je to jediná  škola tohoto typu v celém okrese Ústí nad Labem. Vzdělává a vychovává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, děti tělesně, zdravotně či jinak handicapované a postižené. Je umístěna v krásném prostředí zahrady na okraji Ústí nad Labem, na Bukově ve Školní ulici a je plně bezbariérová. Ve škole jsou speciálně upravené učebny určené pro snížený počet žáků. Je zde nově zřízená a vybavená počítačová učebna s internetem, odpočinkové a relaxační zóny, učebna pro zdravotní a tělesnou výchovu a oddělení školní družiny. Výuka je rozšířena o hodiny náprav poruch učení a je při ní využívána řada kompenzačních pomůcek. Nezapomíná se na kvalitní výuku cizího jazyka již od 1.ročníku a zdravotní tělesnou výchovu. Tradicí je úzká spolupráce s rodiči, kteří mají možnost po dohodě s učitelem dle vlastního zájmu být účastni při vyučování. Spolu s učitelem a s dětmi pracují i asistentky pedagoga. V současné době je v každé třídě jedna asistentka. Většina žáků přechází po ukončení  5. ročníku na  kmenovou základní školu ve Vojnovičově ulici, která je také zcela bezbariérová. Většinou přechází do společné třídy celý kolektiv, aby se nenarušila jeho soudržnost. I zde je žákům věnována maximální individuální péče a pokud je to nutné, i zde mají svého asistenta. Škola spolupracuje se SPC Demosthenes, Speciální MŠ ve Štefánikově a Malátově ulici, PPP a ostatními odbornými klinickými a diagnostickými pracovišti.  
      
Žáci v průběhu školního roku navštěvují různá kulturní představení, knihovnu, dopravní hřiště, jezdí na výlety a chodí plavat. Mimo výuku jsou pro ně pořádány různé volnočasové aktivity,  např. turnaje, karnevaly, oslava Vánoc či Velikonoc, dopravní soutěž, pálení čarodějnic, poslední zvonění, ozdravný pobyt v přírodě, noc skřítků apod. V tomto školním roce mají žáci možnost pracovat v různých kroužcích v rámci školní družiny či školního klubu nebo v zájmových útvarech partnerů školy.
V loňském roce bylo při škole založeno Občanské sdružení ?Paprsek dětem?, které z nashromážděných finančních prostředků přispívá na školní i mimoškolní aktivity žáků Paprsku a zároveň se pokusíme z těchto prostředků zmodernizovat a vylepšit stávající prostory školy.zahradu.