Nápověda | Nastavit jako domovskou stránku | www.ucenionline.com

Škola

Zpět na seznam článků

Kam chodil do školy Edvard Beneš ?

Vložil/a ZŠ Londýnská a Veselé děti, dne 6.11.2010, 11:05

E-mail: infp@veseledeti.cz

 Několik slov o historii školy

Budova školy byla postavena v roce 1893 a do školního roku 1961 ? 1962 byla využívána pro potřeby gymnázia. Mezi absolventy gymnázia patří řada významných osobností, ze kterých uvádíme například:

 • Edvard Beneš - druhý prezident Československé republiky
 • Václav Klaus - současný prezident České republiky.
 • Otakar Fišer - pozdější univerzitní profesor, překladatel a dramaturg Národního divadla,
 • Ladislav Vycpálek - význačný skladatel moderní symfonické hudby,

Následně byla do budovy umístěna základní škola, která je zde dosud. Současným pojetím vzdělávání patří škola mezi průkopníky moderních metod výchovy a vyučování žáků. Je jednou z pilotních škol, které realizují vlastní školní vzdělávací program.

 

Základními pilíři školského programu jsou:

 • Integrace výuky jednotlivých předmětů, která má žákům umožnit pochopit svět v co nejširších souvislostech.
 • Práce žáků s různými zdroji informací (internet, učebnice, encyklopedie, rozhovory se zajímavými osobnostmi).
 • Poznávání individuálních vzdělávacích potřeb žáků a přizpůsobení se jim - věnujeme náležitou pozornost nadaným žákům i žákům se specifickými poruchami učení.
 • Slovní hodnocení žáků, které má vystihnout právě individuální pokrok žáka za hodnocené období a pomoci mu v jeho dalším rozvoji.
 • Partnerský vztah mezi učitelem a žákem.
 • Spolupráce s rodiči, která je nedílnou součástí práce pedagogů školy. Rodič je chápán jako partner, který může pozitivně ovlivnit dění ve škole.
 • Rozvoj schopnosti spolupráce a komunikace žáků v pracovním týmu. To je mimo jiné realizováno formou celoškolních projektů a tím, že jednotlivé třídy v rámci ročníku úzce spolupracují.
 • Týden jako základní časová jednotka, na kterou je plánována vyučovací činnost.
 • Program prevence proti vlivu nežádoucích jevů na žáky a podpora jejich pozitivního sociálního cítění.

 

Nutno podotknout, že škola je ojedinělá i počtem a strukturou doplňkových , mimoškolních kroužků. Příklad : hra na flétnu, kermaika, míčové hry, počítače jinak atd.