Nápověda | Nastavit jako domovskou stránku | www.ucenionline.com

Škola

Zpět na seznam článků

Afrika - TIP na vyučování

Vložil/a VESELÉ DĚTI, dne 9.7.2010, 18:35

E-mail: info@veseledeti.cz

Tento článek prezentuje ZŠ Slušovice a jeden ze zajímavých přístupů k výuce

Ve druhé polovině května proběhl na slušovské základní škole v rámci vyučování projekt Afrika. Toto téma zasáhlo do několika vyučovacích předmětů. Žáci šestého ročníku, kterých se projektové vyučování týkalo, vypracovávali různé úkoly na toto téma v předmětech výtvarná výchova, zeměpis, občanská výchova, zeměpisné praktikum a angličtina. Ve výtvarné výchově se žáci zaměřili na pestrost a barevnost světadílu - vyráběli zbraně, šperky, hudební nástroje popřípadě mapy netradiční technikou. V zeměpisu zase na zvolený region Afriky zjišťovali zeměpisné údaje, které potom utřídili do plakátů zaměřených na daný region. V zeměpisném praktiku si šesťáci s pomocí počítačového programu vyzkoušeli povrch, členit pobřeží, státy a města Afriky. V informatice se seznámili na webových stránkách se státy Afriky. V angličtině vytvářeli anglické texty o životě a státech Afriky. V občanské výchově se pak seznámili s životem dětí a lidskými právy na tomto světadíle. Vše bylo zakončeno přednáškou pana Kupce, který v Africe část života žil a pracoval, na téma střední Afrika. Žáci se v hodinách a na přednášce dozvěděli celou řadu zajímavostí ale i faktů o Africe. Výstupy byly nejenom plakáty, ale i zbraně, šperky a nástroje afrického světadílu. Průběh projektového vyučování bude shrnut také v brožuře o průběhu afrického projektu a v DVD, kde bude zachycena fotodokumentace. Těmito netradičními formami výuky, ke kterým projektové vyučování patří, zvládli toto bezesporu zajímavé téma .